Vitraj armudu stəkan

20.00
Sifariş üçün əlaqə
Əldə olunan gəlir atası himayəsindən məhrum olmuş uşaqların təhsil xərclərinə sərf olunur.